Firmabørsen | uke 19 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Allkopi AS

er et trykkerikonsern der hovedkvarteret ligger på Fornebu i Oslo. Det finnes nærmere 20 underavdelinger rundt om i landet. Selskapet eies av konsernet Paragon som har HK i England. Salget i 2016 steg med 33 prosent, og underskuddet ble omtrent halvert sammenliknet med året før. Negativ egenkapital.

O=335,0 (251,3) / DR=-6,8 (-13,2) / RM=-2,05 % (-5,28 %) / A= 215 / Dato 29.04.2017


CC Partner Follo AS

er et trykkeri i CopyCat kjeden, og ligger på Ski i Akershus. Salget har vært jevnt de senere årene, mens lønnsomheten har variert. Rødt på bunnlinjen siste to år.

O=4,8 (4,8) / DR=-59.000 (-181.000) / RM=-1,22 % (-3,77 %) / A=7 / Dato 02.05.2017


Norbye & Konsepta AS

i Tromsø er et trykkeri med et totalkonsept, og har markedsføring i porteføljen. Økte omsetningen i 2016 og bedret lønnsomheten betydelig.

O=11,5 (10,0) / DR=1,6 (835.000) / RM=14,19 % (8,32 %) / A=7 / Dato 29.04.2017


Punctum Grafisk Kommunikasjon AS

kaller seg et fullservicebyrå som tilbyr alt av grafisk arbeid samt trykktjenester. Holder til i Oslo.

O=1,4 (1,6) / DR=222.000 (-206.000) / RM=15,61 % (-12,67 %) / A=2 / Dato 02.05.2017


Trykkpartner AS

på Lade i Trøndelag  kjøpte opp PK Trykk AS på Melhus i september 2014. 1. januar 2015 flyttet de to trykkeriene sammen i nye lokaler i Trondheim by, ved det nye shoppingsenteret Sirkus Shopping.  I maskinparken er det 7 digitale Canon-linjer og en Kodak Nexpress til 5 millioner, kjøpt i 2014. Jevne nøkkeltall.

O=59,1 (59,1) / DR=1,0 (28.000) / RM=1,82 % (0,05 %) / A=18 / Dato 29.04.2017