Firmabørsen | uke 18 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Det Lille Trykkeri AS

i Vrådal i Kviteseid kommune, Telemark, har hatt korttrykk til blomsterhandlere som et viktig hovedprodukt, men leverer i dag et tilnærmet fullsortiment av trykksaker. Siden 2009 har omsetningen økt jevnt, og passerte 2 millioner i 2014. I 2016 gikk salget og overskuddet imidlertid litt ned.

O=1,8 (2,0) / DR=27.000 (107.000) / RM=1,47 % (5,31 %) / A=1 / Dato 22.04.2017


Inkognito AS

i Oslo er et byrå definert under Ferdiggjøring før trykking og publisering. Kaller seg selv et grafisk produksjonsbyrå. Leverer på alle plattformer.  Driver også med import, produksjon og salg av matvarer og kjøkkenartikler. Litt nedgang i salget i2016, men lønnsomheten holdt seg.

O=137,0 (140,6) / DR=7,7 (7,3) / RM=5,66 % (5,22 %) / A=28 / Dato 22.04.2017


Follotrykk  AS

på Langhus i Akershus har et bredt grafisk tilbud. Selskapet har i løpet av de siste tolv årene kjøpt opp Kampen Grafisk, Kampen Digital og Ås Grafisk. Omsetningen har likevel minket jevnt de siste årene (11,5 mill i 2016, 40,5 mill i 2011). I 2016 var marginen på 7,17 %, en god forbedring fra året før.

O=11,5 (12,9) / DR=829.000 (37.000) / RM= 7,17 % (0,29 %) / A=8 / Dato 19.04.2017


Master Profilering AS

i Bergen er totalleverandør i grafiske produkter og tjenester, men har profileringsprodukter som kjerneområde. Omsetningen minker, men det går i pluss på bunnlinjen.

O=3,7 (3,9) / DR=39.000 (187.000) / RM=1,05 % (4,7 %) / A=3 / Dato 19.04.2017


Norsk Aero AS

er et digitaltrykkeri i Oslo. Opprinnelig skulle firmaet spesifikt betjene luftfartsmiljøet i Norge, men denne begrensingen har opphørt. Omsetningen har falt kraftig siden toppåret 2007 (13,5 mill).

O=3,5 (4,4) / DR=-100.000 (181.000) / RM=-2,82 % (4,11 %) / A=3 / Dato 19.04.2017