Firmabørsen | uke 17 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


BK Grafisk AS

i Sandefjord er en stor aktør innen trykk og grafiske tjenester. Fikk et meget bra år i 2016, med styrkning av både topp- og bunnlinje. Har bygget nytt produksjonsanlegg og utvider ytterligere.

O=89,3 (86,6) / DR=6,3 (5,2) / RM=7,12 % (6,01 %) / A=43 / Dato 11.04.2017


BK Profilering AS

i Sandefjord har BK Holding som majoritetseier, og som også eier BK Grafisk. Har svært gode nøkkeltall, og 2016 ble det ny økning på topplinjen. Topp lønnsomhet.

O=9,3 (7,8) / DR= 2,3 (2,7) / RM=25,30 % (34,78 %) / A=    / Dato 11.04.2017


Mammut Reklame AS

på Fåvang i Hedmark leverer både trykk- og reklametjenester. Driver også med silketrykk. I 2016 holdt omsetningen seg på omtrent samme nivå som før, men det ble et lite underskudd.

O=2,9 (3,0) / DR=-101.000 (185.000) / RM=-3,38 % (6,12 %) / A=2 / Dato 10.04.2017


Trykk-service AS

i Isdalstø i Møre og Romsdal har et tredelt markedstilbud: Trykk, profilering og digitale medier. Utad markedsfører bedriften seg som Grafisk Hus. Hadde et godt år i 2016, med nesten dobling av omsetningen.

O=5,0 (2,6) / DR=309.000 (385.000) / RM=6,13 % (14,43 %) / A=4 / Dato 18.04.2017


Østfold Trykkeri AS

ligger i Askim og er et siviltrykkeri med de vanlige tjenestene. Mistet over 2 millioner i omsetning i 2016, og det ble bare såvidt pluss i driftsresultatet.

O=13,8 (16,1) / DR=92.000 (818.000) / RM=0,66 % (5,07 %) / A=10 / Dato 19.04.2017