Firmabørsen | uke 16 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Alfaprint AS 

er registrert  i Oslo, og har trykk av navnelapper som spesiale. Har imponerende regnskapstall, og topplinjen øker sterkt. Tar ut høyt utbytte, mens driftsutgiftene er små.

O=35,6 (30,7) / DR=10,8 (10,4) / RM=30,32 % (34,10 %) / A=6 / Dato 01.04.2017


Dmsalg AS

på Skedsmokorset er en grafisk meglerbedrift som leverer trykk, men formidler også reklamebyråtjenester. Sterk soliditet, selv om salget de to siste årene har vært mye mindre enn før. Høy resultatmargin, tar ut mye som utbytte.

O=4,8 (4,6) / DR=1,8 (1,4) / RM=38,19 % (31,74 %) / A=      / Dato 03.04.2017


Land Trykkeri AS

på Dokka er et lite trykkeri som levererer de fleste typer siviltrykksaker, enten fra offset- eller digitaltrykk. Har også tekstiltrykk på T-skjorter. Økning i omsetning og lønnsomhet.

O=5,6 (5,1) / DR=283.000 (196.000) / RM=5,03 % (3,80 %) / A=3 / Dato 29.03.2017


Kartong Design AS

holder til på Hillevåg ved Stavanger, og leverer emballasjeprodukter. Utfører noe produksjon i eget hus, men samarbeider med både grafiske bedrifter og aktører innen emballasje og reklame. Stabil omsetning, men har svak samlet driftsscore hos Purehelp.

O=6,0 (6,2) / DR=-106.000 (224.000) / RM=-1,75 % (3,60 %) / A=2 / Dato 05.04.2017


Onlinexprint AS

i Oslo er et digitaltrykkeri som markedsfører seg som totalleverandør av trykksaker, markedsmateriell og grafiske tjenester. Hadde et toppår i 2015 med 16 mill på topplinjen, men falt markant tilbake i 2016, da det ble vel 10 mill i salg. Har bl.a. Xeikon-presse og ble gasellebedrift i 2013.

O=10,27 (16,01) / DR=-2,4 (1,4) / RM=-23,77 % (9,15 %) / A=7 / Dato 28.03.2017