Firmabørsen | uke 15 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Asker Print AS

er et mindre trykkeri i Asker i Akershus som nylig fusjonerte inn Oslo-trykkeriet Haakon Arnesen AS. Tallene her er de siste før fusjonen.

O=5,8 (5,1) / DR=412.000 (66.000) / RM=7,03 % (1,29 %) / A=    / Dato 01.04.2017


Bryn Trykkservice AS

i Oslo hadde om lag 10 % vekst i salget i 2016, og forbedret lønnsomheten. Det ble tatt 200.000 i utbytte. Trykkeriet leverer produkter og tjenester langs hele verdikjeden.

O=11,1 (10,1) / DR=525.000 (323.000) / RM=4,7 % (3,19 %) / A=5 / Dato 05.04.2017


LOS Digital AS

i Larvik fusjonerte med Horten-bedriften PrintXpress i 2010. Er et rent digitaltrykkeri som har skaffet seg en posisjon som et førende og offensivt digitaltrykkeri i Skandinavia. Nytt bygg. I trykksalen står bl.a.: Kodak Nexpress SX 3300, Arizona Canon/Océ 2,5 x 3 meter UV, Canon ImagePress C10000VP (2), HP Indigo 10000, Xerox iGen 5, Canon Dreamlabo 5000 og Canon Océ VarioPrint i300. 2016 ble et nytt sterkt år for bedriften, med over 16 prosent omsetningsøkning og nesten dobling av fortjenesten.

O=77,2 (66,1) / DR=9,0 (5,3) / RM= 11,78 % (8,14 %) / A=  / Dato 28.03.2017


Vinger Trykkeri AS

driver i Kongsvinger. Profilerer seg som totalleverandør, men har dekorprodukter, storformatprodukter og digitaltrykk oppført i menylisten.

O=3,5 (3,1) / DR=209.000 (-73.000) / RM=5,85 % (-2,33 %) / A=8 / Dato 05.04.2017


Webergs Boktrykkeri AS

driver i Oslo. Profilen er endret til digitaltrykk, kopi- og designtjenester. Forbedret omsetning og lønnsomhet i 2016.

O=5,4 (4,7) / DR=1,0 (467.000) / RM=18,48 % (9,83 %) / A=5 / Dato 05.04.2017