Firmabørsen | uke 14 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Dalane Trykk AS

i Egersund trykker i hovedsak aviser for sin eier Nordsjø Media AS. Har stabile og gode nøkkeltall, selv om man måtte se at omsetningen gikk ned med 1 mill i fjor.

O=20,9 (21,9) / DR=2,5 (2,7) / RM=12,27 % (12,47 %) / A=24 / Dato 15.03.2017


Grafisk Partner Hamar AS

har hatt jevn omsetning på drøyt fire mill i flere år, men med svakt fallende tendens fram til 2016, da salget økte igjen med en million. Et underskudd i 2015 ble snudd til et solid overskudd i 2016.

O=5,2 (4,2) / DR=431.000 (-163.000) / RM= 8,24 % (-3,68 %) / A=3 / Dato 25.03.2017


Papirfly AS

er en bedrift som holder til i Sandnes i Rogaland, og som tilbyr produkter og tjenester knyttet til markedsføring via både analoge og digitale kanaler, i form av selvbetjente plattformer. Den offisielle bransjeoppføringen er “under utgivelse av annen programvare.” Gjennom tilgang til løsninger som ligger på Papirfly sin portal kan kunder selv generere ulike reklameformer, som eksempelvis trykksaker, annonser, e-post og utendørs skilting.

I 2016 hadde selskapet en omsetning på 47,7 millioner kroner, og et driftsoverskudd på 7,6 mill. Det ble tatt utbytte med 5,2 mill.

O=47,7 () / DR=7,6 () / RM=18,31 % / A=33 / Dato 22.03.2017


OK Trykk AS

i Halden i Østfold er et mindre siviltrykkeri som leverer de vanligste trykksakene. Har utviklet en egen kompetanse på trykking av orienteringskart.

O=3,6 (4,2) / DR=193.000 (406.000) / RM=9,62 % (5,34 %) / A=4 / Dato 23.03.2017


Reprocenter AS

er en grafisk bedrift i Sarpsborg som har spesialisert seg på klisjéproduksjon til flexotrykk, foliepreg og blindpreg. Har hatt jevn økning siden 2011, men i 2016 gikk salget ned med nesten 800.000. Gikk såvidt i pluss.

O=4,9 (5,7) / DR=69.000 (134.000) / RM=1,39 % (2,33 %) / A=7 / Dato 20.03.2017