Norpost gikk konkurs, men ble så kjøpt opp av konkurrenten

SAKEN ER OPPDATERT | Selskapet ble begjært konkurs 15. mars. På nettsidene skriver adm. dir. Geir Feltstykket at de har fått beskjed om å drive videre som vanlig.


Målet er å prøve å få til en virksomhetsoverdragelse uten driftsstans. Innlevering, produksjon og distribusjon vil gå som normalt inntil videre, lover selskapet.

Norpost AS er totalleverandør av posttjenester i Norge, og oppgir selv å ha en markedsandel på mellom 10 og 15 prosent på uadressert post. Firmaet fikk sin fulle markedstilgang etter liberaliseringen av postmarkedet i 2016, men ble stiftet allerede i 1991.

I fjor ble Postnord rammet av en beslutning i Posten Norge om at de ikke ville dele tilgang til sonenøkler med tilgang til postkasser bak låst dør. Dette medførte at Postnord i august 2016 sa opp 500 ansatte.

I 2015 var omsetningen på 212 millioner kroner, og det ble da et underskudd i driften på 5,8 mill.


OPPDATERING: Kvikkas kjøper Norpost

Norpost har 17. mars sendt ut en melding der det blant annet står følgende:

“I dag den 17. mars 2017 er det inngått avtale med Kvikkas Distribusjon AS om overdragelse av boet etter Norpost. Avtalen sikrer videre drift og for de ansatte betyr det at ca 95 % vil beholde jobben.”

 


Norpost var underleverandør til Kvikkas

En annen distributør, Kvikkas, som tidligere har fått massiv kritikk for ikke å ha klart å distribuere lørdagsaviser i Norge godt nok, kan nå få en ekstra utfordring. Kvikkas har brukt Norpost som underleverandør.

Samferdselsdepartementet har hatt møte med Kvikkas.

– Jeg registrerer at Norpost i dag meldte oppbud til skifteretten. Samferdselsdepartementet har vært i møte med Kvikkas og blitt orientert om selskapets planer for å håndtere situasjonen som nå har oppstått. Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar på sidene til regjeringen.

 

“Er trygge på Kvikkas”

Kvikkas har informert Samferdselsdepartementet om selskapets planer for å overholde sine kontraktsforpliktelser i den situasjonen som nå har oppstått. Departementet sier at de ut fra denne redegjørelsen er trygg på at Kvikkas har truffet tiltak som vil sørge for at lørdagsdistribusjon av aviser vil fortsette  i henhold til avtalen.

Samferdselsdepartementet gir Kvikkas anerkjennelse for å ha “vist en kraftig forbedring i leveringskvaliteten etter en litt røff start i november 2016.”


Kilder: Norpost, Wikipedia, Samferdselsdep.

Foto: Collage / Skjermdump / Norpost-Instagram

- ANNONSE -

You might also like