Norge er ledende på internettbruk i Europa

Norge er ikke på denne listen, men plasserer seg på en andreplass etter Danmark, ifølge en sammenliknbar landsrapport.

I en rapport fra EU-kommisjonen går det fram at Norge er det mest oppkoblede landet i Europa, rapporterer Nordicom.


Danmark, Finland og Sverige er Europas mest digitaliserte land, ifølge EU-kommisjonens indeks for 2017. Norge inngår ikke i rapporten ettersom vi står utenfor EU – men en landsrapport viser at Norge får like mange poeng som de øvrige nordiske land, og plasserer seg som nummer to etter Danmark. Dessuten er Norge nummer en på bruk av internett, ifølge Nordicom.

Den årlige indeksen DESI fra EU viser “utvikling mot en digital økonomi og et digitalt samfunn”.

Etter de nordiske landene kommer Nederland, Luxembourg, Belgia, Stprbritannia, Irland og Estland, som alle er såkalte “høypresterende land”.


You might also like