"Digitale plattformer forstyrrer den viktige samtalen med barn"

Det amerikanske nettstedet Uproxx løfter fram forskningsfunn som favoriserer papirmediet framfor skjerm.


Mange av oss har observert hvordan mange foreldre i dag lar lesebrett bli en favoritt hos sine barn alt fra ung alder. Ting tyder på at en slik praksis ikke er særlig smart.

Ifølge Uproxx viser det seg for eksempel at små barn går glipp av viktige effekter når foreldrene leser for dem på et lesebrett kontra lesing fra en papirbok. I en rapport fra 2013 – skrevet om i New York Times – fant man at barn mellom 3 og 5 år hadde mindre forståelse av innholdet i en e-bok enn i en fysisk bok. Videre ble det dokumentert at såkalt “dialogisk lesing”, der barn og forelder diskuterer innholdet mens lesingen foregår, blir svekket når det leses i en e-bok. Det antas at årsaken er at både barn og voksen gir selve leseverktøyet og dets kompleksitet og setting en oppmerksomhet som går på bekostning av selve historien som fortelles.

En av forfatterne av rapporten, Kathy Hirsh-Pasek, kommenterer:

– Det vi egentlig ønsker å oppnå når vi leser for barna våre er atferd som setter i gang en samtale. Men dersom boken har sider ved seg som forstyrrer den samtalen, som for eksempel et spill som plutselig dukker opp i midten av historien, da tilbyr ikke den (e-) boken deg de samme fordelene som en gammeldags papirbok, sier Hirsch-Pasek til nettstedet Good.

 

Gjelder for voksne også

Også voksne mennesker får bedre med seg innholdet i en papirbok enn i en e-bok.

En vane med å skumme nettartikler raskt og få med seg nøkkelord og overskrifter blir i mange tilfeller overført til lesing av innhold med dypere mening. Her vises det til den norske undersøkelsen fra Stavanger, der forsker Anne Mangen påviste at to testgrupper med voksne personer hadde ulik evne til å huske innhold, alt etter om man leste digitalt eller på papir.

Det viste seg at de som leste på papir var betydelig bedre enn digitalleserne (Kindle) på å gjenfortelle det de hadde lest.

En tidligere mye omtalt faktor som også nevnes i artikkelen hos Uproxx, er den uheldige virkningen skjermlesing har på søvnkvaliteten.


Foto: Pixabay

- ANNONSE -

You might also like