Firmabørsen | uke 13 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Barra AS

i Oslo er spesialist på produktmerking, men leverer også skiltprodukter og etiketter i mer tradisjonell forstand. Økte salget litt i 2016, og marginen ble mye bedre.

O=14,8 (14,2) / DR=470.000 (161.000) / RM=3,16 % (1,13 %) / A=9 / Dato 22.03.2017


Cal Trykk AS

er et mindre trykkeri i Fredrikstad som leverer alle vanlige trykksaker og i tillegg tilbyr design, webdesign og webhosting. Bedriften leverer også butikkdisplay, storformatprint og giveaways (profileringsartikler). Har hatt jevn omsetning de siste fem årene, men fikk et oppsving i salget i 2016.

O=7,2 (6,4) / DR=65.000 (52.000) / RM=0,89 % (0,81 %) / A=8 / Dato 22.03.2017


Mail4you AS

på Harestua i Akershus leverer ferdiggjørings- og distribusjonstjenester, men også print. Har gode nøkkeltall og i 2016 ble salget økt med nærmere 20 %.

O=21,5 (18,0) / DR= 1,5 (2,0) / RM=7,29 % (11,05 %) / A=14 / Dato 22.03.2017


Norsk Filmtrykk AS

i Stavanger er en serigrafibedrift. Bedriftens spesiale er å merke produkter som skal tåle ytre påkjenninger av ekstrem karakter i mange år. Har blant annet ABB og Nokas på kundelisten. Selskapet har halvert omsetningen i løpet av de siste ti årene, og fikk et svært dårlig resultat i 2016.

O=8,6 (10,9) / DR=- 540.000 (176.000) / RM=- 6,26 % (1,6 %) / A=11  / Dato 22.03.2017


Randaberg Trykk AS

på Randaberg i Rogaland eies av Rolf Nygård og Espen Nygård gjennom Rolf Nygård Holding AS. Trykkeriet har fallende omsetning de siste årene. Det ble røde tall i 2015 og 2016, og med et særlig stort underskudd i fjor.

O=4,0 (5,6) / DR=-703.000 (-234.000) / RM=-17,48 % (-4,16 %) / A=7 / Dato 22.03.2017