Firmabørsen | uke 12 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Byrået Design og Profilering AS 

på Stord har skilt, design og gravering i sin portefølje, men også andre grafiske produkter og tjenester.  Bedriften ble Gaselle-bedrift i 2014, og har sterk vekst fram til og med 2014. Gode nøkkeltall. Flyttet inn i nytt bygg våren 2016.

O=12,3 (13,6) / DR=-163.000 (1,3) / RM=- 1,32 % (9,84 %) / A=  / Dato 14.03.2016


Serigrafiservice AS

i Trøgstad i Østfold er et lite silketrykkeri som leverer et allsidig produktutvalg, ifølge egne nettsider. Vanligste format er 70 x 100. Omsetningen falt i 2016, men foretaket har veldig god lønnsomhet.

O=2,8 (4,1) / DR=788.000 (1,3) / RM=27,25 % (33,57 %) / A=  / Dato 13.03.2017


Snartrykk AS

i Farsund i Vest-Agder er et lite trykkeri med bare tre år bak seg som aksjeselskap. Har 4-farger offsetpresse fra Heidelberg. I 2016 var omsetningen på 2,7 millioner, en nedgang med en halv million fra året før. Det gode overskuddet året før gikk nesten ned til null.

O= 2,7 (3,2) / DR=18.000 (524.000) / RM=0,66 % (16,10 %) / A=5 / Dato 13.03.2017


Teto Grafiske AS

i Trondheim mister gradvis omsetning.  Hadde 3,5 mill i salg i 2007. I 2016 fikk bedriften et bra overskudd. Etter FB-siden å dømme har bedriften storformatprinter, vinge og digital produksjonspresse.

O=1,2 (1,3) / DR=103.000 (-40.000) / RM=8,44 % (-2,93 %) / A=Kun eier / Dato 13.03.2016


Trykk Service AS

i Drammen er totalleverandør og levererer de fleste grafiske produkter. Har hovedsakelig hatt stigende omsetning i de senere årene og  god resultatmargin. Omsetningen økte med 2,5 mill i 2015. Det er god lønnsomhet og høy omsetning pr ansatt.

O=22,1 (19,6) / DR=3,7 (2,8) / RM=16,97 % (14,43 %) / A=8 / Dato 14.03.2017