Firmabørsen | uke 11 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Ellco Etikett Trykk AS

holder til på Hagan i Akershus, og produserer etiketter av alle slag. Digitaltrykk, flexotrykk, boktrykk, laminering, foliepreg, silketrykk, og limsidetrykk er teknologier som benyttes. Har blant annet HP Indigo WS 6600, Mark Andy Performance series P7 og EFI Jetrion 4900 i maskinparken. Har økt omsetningen jevnt og sterkt de siste årene, og har generelt god rating.

O=48,5 (44,0) / DR= 2,4 (2,5) / RM=5,04 % (5,68 %) / A=22 / Dato 07.03.2017


Grafisk Spiralisering AS

i Oslo økte salget i 2016 med nesten 1 million og økte lønnsomheten. God resultatmargin. Har spesialisert seg på spiralisering av ulike trykksaker, men tilbyr også andre tjenester som pakking og distribusjon.

O=9,6 (8,7) / DR=1,3 (975.000) / RM=14,10 % (11,17 %) / A=6 / Dato 07.03.2017


Møklegaard Print Shop AS

ligger på Rolvsøy utenfor Fredrikstad, og er søsterbedriften til Møklegaards Trykkeri AS. Har spesialisert seg på digitaltrykk og kontortrykksaker. Virksomheten mistet mer enn en 1/4 av omsetningen i 2016, men klarte å få et pluss på nesten 1 million på bunnlinjen.  Betalte ut 400.000 i utbytte.

O=14,8 (20,3) / DR=984.000 (2,6) / RM=6,65 % (13,11 %) / A=10  / Dato 04.03.2017


Palerud AS, Odd

er et mindre trykkeri på Hønefoss. Omsetningen har steget de siste seks årene, men i 2016 gikk det litt tilbake, også med lønnsomheten. Har likevel jevnt sterk score på nøkkeltall.  Klassisk familiebedrift.

O=6,1 (6,4) / DR=333.000 (415.000) / RM=5,45 % (6,48 %) / A=5 / Dato 08.03.2017


Polinor AS

har forretningsadresse i Drammen, eies av Tor Harald Kjørsvik (NorPol) og Søren Reiersen Hetland med 50 prosent hver. Tar trykkoppdrag som i hovedsak produseres i Polen og de baltiske landene, pluss et avistrykkeri i Norge.

Hadde en kraftig salgsøkning i 2014, med over 50 %. Økte også i de to påfølgende årene, men bunnlinjen gir ikke så mye, og det ble minus i 2015.

O=70,3 (67,6) / DR=600.000 (- 96.000) / RM=0,85 % (-0,14 %) / A=11 / Dato 04.03.2017