Firmabørsen | uke 10 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Fosen Trykkeri AS

holder til på Brekstad i Sør-Trøndelag. Leverer tjenester og produkter innen markedsføring, profilering, reklame og grafisk produksjon. Omsetningen har minket jevnt de siste ti årene og har krøpet under 2 millioner. Går med pluss på bunnlinjen.

O=1,99 (2,14) / DR=18.000 (15.000) / RM=0,91 % (0,70 %) / A=      / Dato 23.02.2017


Heimdal Nye Trykkeri AS

på Heimdal leverer vanlig siviltrykk pluss storformatplott. Har Ryobi 2 farger format A3 og GTO i format A3 på stallen. Digitalmaskinene er KonicaMinolta Bizhub 7000, KM Bizhub 65hc og KM Bizhub 6500. Vinge.

O=4,9 (4,6) / DR=54.000 (73.000) / RM=1,10 % (1,57 %) / A=4 / Dato 28.02.2017


Nerem BSS AS

i Oslo er en serigrafisk bedrift som også produserer digitalt. Har over 50 års historikk. Synkende omsetning. De to siste årene har det blitt markante underskudd i driften.

O=4,9 (5,3) / DR=- 316.000 (-368.000) / RM=-6,47 % (-6,90 %) / A=6 / Dato 01.03.2017


Termoprint AS

i Stavanger har oppført trykking av etiketter, o.l., samt dertil tilknyttede næringsvirksomheter, som sitt formål i firmaets juridiske opplysinger. Har ikke nettside eller FB-side. Fikk et godt driftsresultat i 2016.

O=4,3 (4,4) / DR=508.000 (283.000) / RM=11,69 % (6,43 %) / A=5 / Dato 01.03.2017


Undhjem Media AS

har adresse Tjøme i Vestfold. Leverer trykksaker, bøker, reklamemateriell, reprotjenester. Outsourcer til underleverandør i Dhaka, Bangladesh, via firmaet Mindworking Asia AS, som er et danskregistrert selskap. Mindworking Asia AS oppgir ikke omsetning (proff.dk), men hadde et bruttoresultat på 4,36 mill DKK i 2014. Undhjem Media AS er heileid av Tom Richard Undhjem og antall ansatte oppgis til 2.

Mindworking Asia i Bangladesh oppgis å ha 250 ansatte som jobber 37 timers uke og har 5 ukers betalt ferie. Økte salget med nærmere 4 millioner i 2016.

O=12,5 (8,7) / DR=1,06 (897.000) / RM=8,44 % (10,27 %) / A=2 / Dato 01.03.2016