Firmabørsen | uke 9 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Cox Bergen AS

leverer tjenester innen innholdsmarkedsføring og grafisk design, herunder magasiner, årsrapporter og brosjyrer. Mistet om lag to millioner i omsetning i 2016, og fikk et kraftig svekket resultat (røde tall).

O=17,3 (19,4) / DR=-229.000 (645.000) / RM=-1,3 % (3,3 %) / A=19 / Dato 16.02.2017


Epicom AS

har adresse Borgenhaugen i Østfold. Et lite trykkeri som leverer trykksaker, brosjyrer og skjemaer til skoler og bedrifter i offentlig og privat sektor.  Tilbyr også firmaprofilering og grafisk utforming.

O=772.000 (956.000) / DR=-79.000 (81.000) / RM= -10,2 % (8,5 %) / A=   / Dato 23.02.2016


Jærprint AS

på Bryne er et mindre trykkeri med solide nøkkeltall. Tilbyr det meste langs hele verdikjeden for en trykksak. Økte salget med en million i 2016, og forbedret også lønnsomheten til et godt nivå.

O=9,3  (8,3) / DR=623.000 (408.000) / RM=6,7 % (4,88 %) / A=8  / Dato 23.02.2017


Oslo Grafiske Senter AS

er et lite digitaltrykkeri på Grünerløkka  i Oslo. Kaller seg bare Grafisk Senter på sine nettsider. Omsetningen faller, og driftsresultatet skrives med røde tall.

O=1,2 (1,4) / DR=-70.000 (-53.000) / RM=-5,5 % (-3,76 %) / A=2 / Dato 16.02.2017


Norheimsund Trykkeri AS

er et lite trykkeri på Norheimsund i Hordaland som i følge sin FB-side leverer alle typer trykksaker. Én ansatt. Bedret nøkkeltallene i 2016.

O=1,6 (1,4) / DR=59.000 (-100.000) / RM=3,6 % (-7,07 %) / A=1 / Dato 16.02.2017