Firmabørsen | uke 8 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Agderposten Trykk AS

i Arendal har Agderposten og Varden (Skien) som største aviser å trykke. Har holdt (og økt litt) topplinjen.

O=101,7 (96,0) / DR=634.000 (3,4) / RM=0,62 % (3,58 %) / A=51 / Dato 31.08.2016


Amedia Trykk Lillestrøm AS

mistet noe omsetning i 2015, men fikk et bra driftsresultat.

O=252,6 (274,3) / DR=37,2 (30,2) / RM=14,74 % (11,04 %) / A=129 / Dato 27.08.2016


Polaris Trykk Trondheim AS

har Adresseavisen i Trondheim som største avis. Betydelig omsetningsnedgang i 2015, og fikk et bratt fall i driftsresultatet.

O=160,7 (209,5) / DR=-22,3 (31,4) / RM=-13,88 % (15,03 %) / A=115 / Dato 26.07.2016


Schibsted Trykk Oslo AS

Røde tall i avistrykkeriet i Oslo, men fikk rettet opp mye i 2015 sammenlignet med 2014. Trykker Aftenposten og VG og flere andre aviser.

O=462,0 (497,6) / DR=-25,7 (-95,4) / RM=-5,57 % (-19,19) / A=250 / Dato 30.07.2016


Sogn og Fjordane Avistrykk AS

i Førde har trykk av flere vestlandske lokalaviser pluss noen eksterne. Svakt synkende salgsinntekter, men leverer gode resultater.

O=24,1 (24,9) / DR=6,6 (6,8) / RM=27,3 % (27,4 %) / A=40 / Dato 12.07.2016