Firmabørsen | uke 6 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


A-Sign AS

har adresse på Forus i Stavanger, og leverer produkter innen reklame, tapet, profil, skilt og messe. Har også dronevideoer i sitt tilbud. I 2015 gikk salget drastisk ned, og underskuddet ble stort. Revisor anmerker usikkerhet om fortsatt drift ved siste årsoppgjør.

O=4,2 (7,7) / DR=-2,6 (314.000) / RM=- 61,03 % (4,06 %) / A=1 / Dato 13.09.2016


Gjerholm Design AS

i Oslo er et design- og reklamebyrå som blant annet har OBOS, Swatch og departementer på kundelisten. Økte omsetningen med 1 million i 2015, og fikk mye bedre lønnsomhet.

O=10,5 (9,5) / DR=772.000 (80.000) / RM=7,32 % (0,84 %)  /  A=8 / Dato 07.06.2016


Paperwork AS

er et Oslo-firma i grafisk bransje, kategorisert under ferdiggjøring før trykking og publisering. Firmaet har ikke egne nettsider eller Facebook-side. Aksjene eies med 50 prosent hver av Tyre Protector AS og Easy Products Norge AS. Dag William Bastiansen er styreleder og Alfinn Hawn er adm. dir. Økte salget med nesten 1 million i 2015, til 14,66 mill.

O=14,66 (13,74) / DR=153.000 (-106.000) / RM=1,04 % (- 0,77 %) / A=2 / Dato 30.06.2016


Profil Grafisk AS

på Kolbu i Hedmark er leverandør innen skilt, dekor og grafiske tjenester. Bruker plottere fra Roland DG. Navnebytte i 2016, fra Profilhuset Grafisk AS til Profil Grafisk AS. Kraftig prosentvis økning i både omsetning og margin i 2015.

 O=13,4 (10,8) / DR=1,0 (460.000) / RM=7,57 % (4,26 %) / A=13 / Dato 31.03.2016


Sørlandsreklame AS

er med i Gosh-kjeden, og har sin adresse i Kristiansand. Skilt og dekor, profilartikler og profiltøy står på menyen til firmaet. Tok et voldsomt jafs oppover i salget i 2015 (nesten 10 millioner i økning), noe som antas å hovedsakelig skyldes fusjonen med Bli Sett AS i juli 2015. På bunnlinjen ble det et lite overskudd.

O=26,5 (16,6) / DR=74.000 (743.000) / RM=0,28 % (4,47 %) / A=7 / Dato 30.07.2016