Brevvolumene minket kraftig – Postnord gjør nedskrivninger med 1,4 mrd

Kvartalsrapporten for Q4 2016 som konsernet har sluppet forteller at brevvolumet har minket med 10 prosent.


Av dette var sju prosent i Sverige og 23 prosent i Danmark.

Kraftig vekst innen e-handel kompenserer delvis for reduksjonen. Det blir gjort nedskrivninger som er relatert til salget av Strålfors´ utenomnordiske virksomheter samt av goodwill og anleggstilgang i den danske virksomheten – totalt på om lag 1,4 mrd norske kroner i 2016.

Strålfors økte omsetningen med 5 prosent, eksklusive avskrivninger og valutaeffekter. Dette skyldes mest nye kundeavtaler som er oppnådd i Finland og Norge, samt økning av digitale kommunikasjonstilbud. Dette kompenserer for generell nedgang i etterspørselen etter fysisk kommunikasjon og grafiske produkter, heter det.

Strålfors omsatte for 2,2 mrd kroner i 2016 og driftsresultatet landet på minus 151 millioner sek inklusive avskrivninger. Ikke medregnet disse ble marginalen på 5,5 prosent i pluss.


 

You might also like