Lange tekster vil vi ha på papir, sier danskene

En ny undersøkelse fra Danmark viser at et stort flertall – 77 prosent – foretrekker å lese lengre tekster på papir.


Og prioriteringen av papir er høyest blant de unge, viser det seg. 83 prosent i aldersgruppen 18-29 år vil lese trykte bokstaver framfor skjerm når det gjelder bøker og lengre tekster.

I aldersgruppen 60-69 år er den tilsvarende prosentsatsen 73.

Direktøren for Bjerg Kommunikation, som har foretatt undersøkelsen, Kresten Bjerg, sier til Politiken at myten om at de digitalt innfødte foretrekker å lese digitalt fordi de er oppvokst med det, ikke er riktig.

– Jeg tar undersøkelsen som et uttrykk for at hjernen har lettere for å konsentrere seg om informasjon på papir, hvilket også andre undersøkelser har vist, sier Bjerg, og refererer blant annet til forskning fra Universitetet i Stavanger.

Der konkluderte man med at elever i 10. klasse hadde en langt bedre tekstforståelse på papir kontra skjerm, når de leste fag- eller skjønnlitteratur.

Mener utviklingen ikke vil snus

Undersøkelsen i Danmark viste at kvinner i større grad enn menn foretrakk papir (85 mot 71 prosent), uten at det gis noen forklaring på dette.

Kresten Bjerg sier det er utfordring for det offentlige at folk helst vil lese lengre tekster og dermed komplisert informasjon på papir. Han mener at det ideelle ville være om det offentlige igjen tok til å sende ut noe informasjon i brevs form, men han ser ikke for seg at utviklingen vil snus.

– Jeg tviler på at vi vil komme til å se mindre digitalisering, sier Bjerg til Politiken.


Foto: Pixabay

- ANNONSE -

You might also like