Firmabørsen | uke 5 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Grafo Trykkeri AS

i Stavanger ble stiftet i 1982. Offset, digital, storformat og leverer alle vanlige grafiske produkter. Omsetningen faller, i 2015 ble det også et betydelig underskudd.

O=9,0 (11,3) / DR=- 564.000 (545.000) / RM=- 6,25 % (4,81 %) / A=11 / Dato 05.07.2016


Karmøy Trykkeri AS

ligger i Kopervik på Karmøy. Omsetningen har minket jevnt de siste årene (var 10 mill i 2005), men i 2016 økte salget igjen med nesten 10 %. Det ble underskudd i driften.

O=7,0 (6,4) / DR=-303.000 (- 17.000) / RM=-4,29 % (-0,26 %) / A=7 / Dato 05.07.2016


Mariendal Trykkeri AS

på Gjøvik leverer fra førtrykk, trykk og fram til etterbehandling. Offsetpressen er en Manroland 52×72. Fikk et driftsunderskudd på 306.000 i 2014, og det har vært røde tall siden 2010. Trykkeri og sentrumskontor er på hver sin adresse.

Det ble et eierskifte i firmaet 30.06.2016, og navnet ble nyttet til Kobolt Print.

O=6,5 (7,1) / DR=-306.000 (-438.000) / RM=4,69 %  (6,15 %) / A=1 / Dato 27.06.2016


Redink AS

er et reklamebyrå med tilhold i Oslo. Fusjonerte med Pingbull, etter å ha kjøpt 90 prosent av aksjene i 2014. Økte omsetningen betydelig i 2015. Benevner seg selv som et contentbyrå. Er registrert under kategorien «utgivelse av blader og tidsskrifter».

O=91,7 (71,6) / DR=10,1 (9,1) / RM=11,02 % (12,7 %) / A=52 / Dato 05.07.2016


Zoom Grafisk AS

er det største trykkeriet i Drammen. Hadde 15-års jubileum i 2015. Har profilert seg bl.a. med satsing på digitaltrykk. Er Gelato-partner. Har HP Indigo på maskinstallen. Trykkeriet fikk reduksjon i salget og i lønnsomheten i 2015.

O=45,3 (48,2) / DR=1,7 (3,6) / RM=3,91 % (7,53 %) / A=28 / Dato 11.05.2016