Firmabørsen | uke 2 – 2017


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


A til Å Grafisk Design & Media AS

i Florø i Sogn og Fjordane fikk salget redusert med 1,8 mill i 2015, og et lite overskudd i 2014 ble til et underskudd.

O=4,8 (6,6) / DR=-164.000 (91.000) / RM=-3,40 % (1,38 %) / A=4 / Dato 08.06.2016


Atles Trykkeri AS

i Porsgrunn har hatt noenlunde jevne salgstall i de siste årene, men har hatt varierende lønnsomhet. Underskuddet doblet seg i 2015.

O=7,5 (7,6) / DR=-178.000 (-86.000) / RM=-2,36 % (-1,13 %) / A=5 / Dato 28.09.2016


Kalleklev Foto & Grafisk AS

på Laksevåg i Bergen er et lite firma som hadde en bra prosentvis salgsøkning i 2014. I 2015 ble det et mindre salg igjen, men med pluss på bunnlinjen.

O=1,1 (1,5) / DR=61.000 (-68.000) / RM=5,14 % (-4,5 %) / A=5 / Dato 12.04.2016


Randaberg Trykk AS

på Randaberg eies av Rolf Nygård og Espen Nygård gjennom Rolf Nygård Holding AS. Trykkeriet har mistet omsetning de siste årene, og fra 2014 til 2015 minket omsetningen med 1,6 mill til 5,6. Fikk røde tall i bunnen.

O=5,6 (7,2) / DR=-234.000 (764.000) / RM=-4,16 % (10,5 %) / A=7 / Dato 15.02.2016


Reprocenter AS

er en grafisk bedrift i Sarpsborg som har spesialisert seg på klisjéproduksjon til flexotrykk, foliepreg og blindpreg. Har salg på 5,7 mill i 2015, og har hatt jevn økning siden 2011.

O=5,7 (5,2) / DR=134.000 (242.000) / RM=2,33 % (4,65 %) / A=7 / Dato 11.05.2016