CopyCats Fornebu-sjef: –Bransjen trenger litt lekenhet

Den Grafiske Hovedflyplass ligger på Fornebu. CopyCats fantasifulle bruk av avgangshallen ved vår tidligere hovedflyplass utenfor Oslo, gir kunder og andre gjester tilleggsopplevelser.


Og CopyCat tar den helt ut.

I bedriftens nyinnvidde showroom er de fleste visuelle grepene inspirert av den yrende flytrafikken som i mange tiår la beslag på en stor del av Snarøya. I tillegg til at bedriftens kunder og gjester får en hyggelig ekstradimensjon tilført besøket, gis CopyCat anledning til å vise en rekke produktprøver og muligheter til kundene på en humørfylt, spennende og ny måte.

 

Konkurranse i papirflykasting på rullebanen …..

 

Under åpningsdagene i uke 4 var konkurranse i papirflykasting obligatorisk for gjestene som var innom. Landingene skjedde selvsagt på en skikkelig rullebane, en printet versjon.

 

– Vi trenger litt lekenhet

Per Utne, leder for avdelingen på Fornebu.

Daglig leder for CopyCats avdeling på FBU – Fornebu – er Per Utne. Han er svært fornøyd med resultatet de har fått til.

– Vi trenger litt lekenhet i bransjen. Dette har blitt et showroom som det er veldig hyggelig å ta kundene rundt i, sier han til Media Monitor.

Flyplassen ble stengt i 1998, etter å ha vært i drift som hovedflyplass siden 1939. SAS, Braathens SAFE og Widerøe hadde sin base her. I 1996 registrerte man drøyt 10 millioner flypassasjerer.

Når CopyCat tok valget om å knytte seg så tett opptil flyhistorikken ble det naturlig å ta kontakt med Fornebu Historiske Forening. Enden på visa ble at foreningen har fått sin egen avdeling i CopyCat-lokalene, der det blant annet er satt opp en utstilling av gamle historiske foto fra flyaktiviteten som har pågått.

 

Har tilført ny kompetanse på konstruksjon og kreativitet

Flymetaforer og morsomme innslag til tross – ingen i CopyCat glemmer hva som er hovedhensikten med oppfriskingen av visningslokalene. Grafisk industri er i omstilling, og på Fornebu har bedriften satset på å vise kundene mulighetene som ligger i print, det være seg innen store formater, fotoprint eller emballasje og spesialprodukter.

Daglig leder i CopyCat, Geir Thorbjørnsen (på hovedbildet til artikkelen) forklarer:

– Vi er nødt til å dreie vårt fokus fra arkbasert produksjon til tilpasset, individuell produksjon, og utover bare det å trykke på papir. Det er ikke tvil om at bransjen står overfor store utfordringer. Selv om prognosene i dag sier at  arkbasert produksjon skal synke med bare 1,5 % i året, så er jeg redd for at på et eller annet tidspunkt detter mer av markedet ut. Da må vi være forberedt ved å ha andre inntjeningsmodeller, sier han.

 

Nyansatt ArtiosCAD konstruktør

CopyCat har nylig tilført mer in-house kompetanse som styrker emballasjesegmentet og spesialløsningene.

– Vi så for oss at det viktigste vi måtte gjøre når det gjelder emballasje og spesialtilpassede produkter var å ha en som kunne konstruere det. Det er mange som har et skjærebord og et printerbord, men det er ikke så mange som har en konstruktør som kan kréere i første fase. Vi har ansatt en person fra Sverige som har sin bakgrunn fra skolen Broby Grafiska, der de har en 3-årig utdannelse der blant annet bruk av programmet ArtiosCAD inngår. Derfor har vi nå kompetanse på huset i bruk av ArtiosCAD i grafisk produksjon, forteller Thorbjørnsen.

 

 

– Må ha mer enn pris å konkurrere på

Geir Thorbjørnsen mener at hvis man ikke har noe tilleggsverdi å tilby kunden står man igjen med kun pris å konkurrere på.

– Det er den fellen vi helst ikke vil gå i, understreker han.

 

 

Arktrykk og design

CopyCat har nå 13 avdelinger i Norge. På Fornebu har selskapet konsentrert seg om å vise kundene produktmuligheter, men det produseres også.

– Vi produserer kun arktrykk, ikke storformat. Men vi har C800 presser fra Canon her, og tar noe produksjon on the fly. Og så har vi flyttet designavdelingen vår, CopyCat Pluss, over hit. Storformat og større produksjon skjer i det vi kaller “fabrikken” vår på Lysaker, sier Geir Thorbjørnsen.


 

- ANNONSE -

You might also like