Nærings- og fiskeridepartementet overtar eierskapet i Posten

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet.


Det melder regjeringen på sine nettsider.

Tidligere er det Samferdselsdepartementet som har forvaltet statens eierskap i Posten, som i dag er et nordisk konsern med om lag 18.000 ansatte.

– Posten er et spennende selskap som i likhet med flere andre selskaper har gått fra å ha monopol til å bli utsatt for fri konkurranse. Vi ser frem til å forvalte statens eierskap i dette selskapet, sier næringsminister Monica Mæland (bildet).

I meldingen som er lagt ut blir det opplyst at målet med statens eierskap i Posten hovedsakelig er forretningsmessig, men har også vært begrunnet med å sikre et landsdekkende posttilbud.

– Posten har gjennomført en betydelig omstillingsreise i løpet av de siste 15-20 årene og driver i dag sin virksomhet i fullt konkurranseutsatte markeder. Jeg har respekt for den måten Postens ledelse og de ansatte har håndtert en krevende markedsutvikling med sterkt fallende postmengder som følge av digitaliseringen i samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


Foto: Regjeringen.no

- ANNONSE -

You might also like