Firmabørsen | uke 51 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


A7 Print AS

i Bergen har hatt jevn årsomsetning på i underkant av 15 millioner de siste sju-åtte årene. Fikk et kraftig underskudd i 2014, og klarte bare å rette opp noe av dette i fjor – gikk på et nytt underskudd.

O=14,6 (14,6) / DR=-360.000 (-862.000) / RM=-2,45 % (5,91 %) / A=14 / Dato 03.09.2016


Hauknes Grafisk AS

tilbyr grafiske produkter og reklameartikler gjennom underleverandører. Oslo-basert. Øker salget, stabile nøkkeltall.

O=19,6 (18,1) / DR=621.000 (142.000) / RM=3,16 % (0,78 %) / A=2 / Dato 12.09.2016


Nr1 Trykk Grefslie AS

på Mysen i Østfold er totalleverandør i det grafiske markedet. Salget gikk ned med 15 prosent fra 2013 til 2014, og det ble et underskudd på 1,4 mill i 2014. Fikk redusert underskuddet i 2015, salget gikk ned med 2,3 millioner.

O=18,3 (20,6) / DR=-634.000 (-1,4) / RM=-3,45 % (-6,99 %) / A=13 / Dato 13.09.2016


Profileringsspesialisten AS

driver i Norge (Oslo) og Kina. Leverer en rekke produkter og tjenester innen profilering, firmagaver, tekstil og reklamemateriell. Har silketrykkeri i Oslo. I 2015 ble salget mer enn doblet, til nesten 88 millioner kroner. Høy lønnsomhet, og tok ut 6 mill i utbytte i fjor.

O=87,9 (41,8) / DR=14,1 (5,6) / RM=16,03 % (13,54 %) / A=10 (Norge) / Dato 01.09.2016


Typonor AS

holder til i Hammerfest og har trykk, skilting og foliering på menyen. Hadde sitt beste år omsetningsmessig i 2015, med 5 millioner. Har god lønnsomhet.

O=4,979 (3,7) / DR=958.000 (299.000) / RM=19,24 % (7,99 %) / A=3 / Dato 01.09.2016