Firmabørsen | uke 50 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Eple P

i Lonevåg i Hordaland er et reklamebyrå som også leverer printprodukter. Bransjens mest sjarmerende firmanavn? Omsetningen er liten, men stigende. Underskudd i 2015.

O=1,5 (948.000) / DR=-43.000 (19.000) / RM=-2,82 % (2,0 %) / A=1 / Dato 29.08.2016


Follotrykk AS

ligger på Langhus i Ski i Akershus. Omsetningen har falt dramatisk de siste fem årene, fra over 40 millioner i 2011 til snaut 13 mill i 2015. Lønnsomheten har variert, men fikk et lite overskudd siste år.

O=12,9 (16,8) / DR=37.000 (-868.000) / RM=0,29 % (-5,14 %) / A=8 / Dato 21.10.2016


Polinor AS

har forretningsadresse i Drammen, eies av Tor Harald Kjørsvik og Søren Reiersen Hetland med 50 prosent hver. Tar trykkoppdrag som hovedsakelig produseres i Polen og de baltiske landene.

Hadde kraftig salgsøkning både i 2014 og 2015.

O=67,6 (56,0) / DR=-96.000 (2,1) / RM=-0,14 % (3,89 %) / A=9 / Dato 24.08.2016


Trykkmann Skilt & Design AS

i Stokmarknes leverer blant annet skiltprodukter, profileringsartikler og tekstiltrykk, men har en rekke andre produkter i porteføljen. Hadde en betydelig salgsøkning fra 2013 til 2014, men mistet over en million igjen ifjor. Har lønnsomhet, og 2014 var et godt år.

O=8,0 (9,1) / DR=396.000 (1,0) / RM=4,95 % (11,76 %) / A=6 / Dato 07.06.2016


Wilhelm Berges Trykkeri (WBT)

i Oslo har en 85-årig lang historie, og er spesialisert på trykk av salmehefter og andre trykksaker til begravelser og andre kirkelige handlinger. Leverer andre grafiske produkter. Fusjonerte med Bra Trykk i 2010, og drifter også selvpubliseringsløsningen bokenmin.no. Har både offset og digitaltrykk. Har mistet mye omsetning og fikk store tap både i 2014 og 2015.

O=3,7 (5,1) / DR=-824.000 (-902.000) / RM=-22,25 % (-17,58 %) / A=1 / Dato 31.08.2016