BK Grafisk: Investerer i ny Mitsubishi presse – satser på bredde og produktutvikling

I april neste år skal en ny Mitsubishi 70/100 offsetpresse installeres hos Sandefjord-bedriften. Det blir den første i sitt slag i Norge.


Denne åttefargeren er ulik andre offsetpresser ved at den er en perfektormodell, men uten vendeverk. I stedet er fire av trykkverkene satt “opp ned”. Modellen heter 1050-8 TP LED-UV og leveres fra Grafisk Kompani.

Flere av spesifikasjonene gjør at maskinen skiller seg ut. Papiret gripes kun i den ene siden av arket, og man garanteres identisk registrering på for- og bakside. Ved at vendeverket er eliminert unngår man såkalt «subb» – for eksempel striper i trykket. Utleggeren er bygget på tosylinder-prinsipp i stedet for tradisjonell svanehals. Her går alt som arket er i kontakt med, i samme hastighet som arket. Maskinen er også utstyrt med LED UV teknologi etter trykkverk 4 og 8 som gjør at fargen fra de 4 første trykkverkene tørkes før man trykker på oversiden. Dette gjør at man ikke har behov for såkalte jackets, plater som ligger på sylindrene på de fire siste verkene og skal beskytte mot fargesmitte. Dette er dyre platetyper som må byttes en gang i blant.

 

Mitsubishi 1050-8 TP LED-UV. Legg merke til de snudde trykkverkene.

 

Går i retning av pulverfri produksjonshall

Ifølge daglig leder ved BK Grafisk, Ingar Jansen, var det likevel LED-UV teknologien man la mest vekt på ved bestillingen.

BK Grafisks nye bygg.

– Vi tenker langsiktig og miljø. Etterhvert skal vi ikke lenger ha pulver hos oss. Innemiljøet blir mye bedre uten pulver, og dessuten forstyrres andre maskiner av pulverbruk. Den nye pressen er pulverfri og papiret er tørt når det kommer ut – da kan vi gå rett til etterbehandlingen. Og uten vendeverk på maskinen har vi mindre vedlikeholdskostnader, sier han.

Han forteller at den nye offsetmaskinen konkurrerer med digitaltrykk allerede ved opplag på 100. En 12-13 år gammel Manroland åttefarger skal ut når den nye kommer, og etterhvert kanskje enda en.

– Det er planen, men vi avventer dette litt og ser ting an, sier Jansen.

Driver i nytt bygg – og bygger enda et nytt

BK Grafisk holder til i et stort og nytt trykkeribygg på Fokserød utenfor Sandefjord. På 5.400 kvadratmeter over to etasjer er det trykksal samt flere ulike kreative avdelinger. 45 ansatte, hvorav 5 “deles” med et annet firma, er i sving.

Det foregår mye mer enn trykkproduksjon hos BK. Selskapet leverer i dag produkter og tjenester innen web, annonsesalg, emballasje, fototjenester, bildekor, tekstil- og profileringsprodukter og logistikktjenester.

 

Overblikk på trykksalen hos BK Grafisk

 

Den målbevisste satsingen på å ha mange bein å stå på har gitt resultater. Omsetningen har økt jevnt de siste årene, og enda viktigere – lønnsomheten har blitt god. Den høye aktiviteten har medført at nybygget som er i bruk i dag, til neste sommer får følge av nok et driftsbygg som settes opp tett inntil det første. Konstruksjonen av det 7.000 kvadratmeter store bygget, som får fire etasjer, er i gang.

– Det andre bygget skal vi fylle med litt forskjellig. Det blir mest logistikk, noe web, noe for nettbutikk. Litt produksjonsvirksomhet også, tror vi. Det kan hende vi leier ut noe areal til eksterne til å begynne med, men ønskemålet vårt er å bruke alt selv, sier Ingar Jansen.

 

2016 blir det beste året hittil

Om den økonomiske utviklingen sier han dette:

– I år får vi vårt beste år på bunnlinjen. Omsetningen for 2016 vil nærme seg tresifret antall millioner. Vi har kjøpt opp en del bedrifter i prosessen og fått god effekt på dette blant annet ved at vi har tatt vare på den kompetansen som har ligget i disse bedriftene.

På topplinjen til BK er det fortsatt offset som yter mest, med omlag halvparten. Cirka 15 millioner kommer fra kartonasje, 8 fra annonsesalg og egne publikasjoner, 9 fra giveaways og profilering. Bildekor gir om lag 9 millioner; der har BK 60 prosent eierskap i et eget firma.

 

– Å leve av produksjon alene blir tøft framover

Framover ser bedriften i Sandefjord gode muligheter i framveksten av mellomstore nettbutikker som trenger å løse sine logistikkbehov og emballasjebehov. Ingar Jansen sier at kreative tjenester, det digitale og det for kunden skreddersydde opplegget, er det som har brakt dem mest suksess til nå.

– På trykksiden har vi alle de vanlige tingene å tilby, men det er ikke det som er det første kundene spør etter når de skal kjøre kampanjer, forteller han.

Ingar Jansen: – Vi skal levere det som kunden ser at de tjener penger på.

– Det er det digitale. Vi skal levere det som kunden ser at de tjener penger på. Her på BK tror vi at det blir tøft framover å leve bare på produksjon, selv om det var kongstanken vår også i begynnelsen. Men når konkurransen fra utlandet er så hard, og lønnskostnadene kanskje er en fjerdedel av våre, da må du tilby kundene noe annet og mer. Derfor driver vi i stor grad med produktutvikling på BK, og vi jobber mye med å få opp det kreative. Jeg tror trykkeriene må tilby mer av de byråtypiske tjenestene, unntatt selve strategibiten, sier Jansen, som mener norske trykkerier har vært for opptatt av den rene produksjonsdelen.

– Ting går framover. Produktutvikling er så viktig, og alle andre bransjer ser dette og driver i henhold til det. Man må tenke at mange av kundene har behov som de selv ikke vet om.

 

De unge hodene skaper muligheter

Mye av suksessen med den vellykkede omstillingsprosessen på BK, tilskriver han den unge, digitale generasjonen. Produktutvikling og videreutvikling gir enorme muligheter, og de unge folkene har en nøkkelrolle i dette, mener Ingar Jansen.

–  Man føler jo etterhvert at man er i en forgubbet bransje. De nye tankene til unge mennesker gir oss mange flere muligheter enn jeg før har tenkt. Man må finne de rette hodene. Vi har fått inn unge mennesker her på huset, og det har virkelig åpnet øynene mine.  Samtidig er denne generasjonen veldig fascinerte av – og har sansen for – fysisk produksjon.

Og fysisk produksjon skal det fortsatt være på BK – fra april av også på en noe spesiell offsetpresse.