Firmabørsen | uke 48 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Avery Dennisson NTP AS

er en stor, utenlandsk eid (Paxar B.v) aktør innen etikettrykk på tekstiler. Norsk avdeling ligger i Gaupne i Sogn og Fjordane. Økte kraftig på både topp- og bunnlinje i 2015.

O=138,5 (121,5) / DR=17,8 (9,6) / RM=12,90 % (7,93 %) / A=156 / Dato 23.08.2016


Krona Trykk AS

i Moss har i hovedsak svenske eiere, med Q-konsernet i spissen. Leverer de vanligste grafiske produktene. Hadde en mindre tilbakegang på salget i 2015, mens driftsresultatet ble tydelig svekket.

O=26,6 (28,5) / DR=-2,1 (672.000) / RM=-8,04 % (2,36 %) / A=12 / Dato 22.08.2016


Printing AS

i Oslo holder til på Ryen. Er totalleverandør på det grafiske markedet. Har vokst raskt fra en omsetning på 33 millioner i 2010 til tett på 50 mill i 2015. Nær dobling av lønnsomheten i fjor.

O=49,7 (49,1) / DR=1,0 (586.000) / RM=2,18 % (1,19 %) / A=21 / Dato 22.08.2016


Skipnes Kommunikasjon AS

i Trondheim er et av Trøndelags største trykkerier, og som leverer langs hele verdikjeden. Eier er Skipnes Gruppen, som også eier Skipnes Labels & Flexibles. Omsetningen økte med over 10 % i 2015, og driftsresultatet ble klart påplusset.

O=38,0 (34,2) / DR=1,0 (-36.000) / RM=2,83 % (-0,11 %) / A=24 / Dato 23.08.2016


Sæthren & Wraamann AS

er et storformattrykkeri i Ski i Akershus, og et av de ledende i landet. Investerte i 2011 i det som var Norges første (og nummer 100 i verden) installasjon av HP’s store flatbedprinter HP Scitex FB7500. Stabil omsetning de siste årene og jevnt gode nøkkeltall. Stagnering på topplinjen i 2015, og måtte notere et lite underskudd.

O=33,7 (34,9) / DR=-29.000 (1,5) / RM=-0,09 % (4,5 %) / A=23 / Dato 23.08.2016