Firmabørsen | uke 47 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


ACT Logimark AS

er et norsk selskap som er leverandør av maskiner, utstyr og systemløsninger for merking, sporing og kontroll av produkter og emballasje til produksjons- og handels-bedrifter i Skandinavia. . Representerer en rekke varemerker. Har hovedkontor på Jessheim i Akershus og avdelingskontor i Trondheim. Hadde et toppår i 2011. Økte salget noe i 2015 og forbedret driftsresultatet.

O=42,3 (40,4) / DR=1,4 (1,0) / RM=3,33 % (2,48 %) / A=20 / 11.08.2016


Akershus Reklame Team AS

på Skedsmokorset i Akershus levererer tjenester innen blant annet trykk, adressering og distribusjon. Har hatt jevnt stigende salg over flere år, men fikk et underskudd i 2015. AK helt eller delvis tapt.

O=22,5 (22,4) / DR=-597.000 (401.000) / RM=-2,65 % (1,79 %) / A=40 / Dato 31.08.2016


Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS

er en av flere produksjonsbedrifter i «Kai Hansen-gruppen», via holdingselskapet Elto Finans AS.

O=4,6 (15,6) / DR=29.000 (-374.000) / RM=0,62 % (-2,39 %) / A=8 / Dato 28.06.2016


Merkur Grafisk AS

i Oslo er en større grafisk virksomhet med totaltilbud i markedet. Bedriften trykker mye magasiner. Høsten 2014 fikk bedriften en samarbeidskontrakt med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket.

Merkur Grafisk installerte en ny Heidelberg offsetpresse høsten 2014, modell SX 102-8P LE. Det ble i tillegg investert i en ny Canon digitalpresse sommeren 2014. Sommeren 2015 ble det investert i tre Ricoh-linjer (2 x Pro c9110 og 1 x Pro C7100). Har gode nøkkeltall og nærmer seg tresifret på topplinjen, med en liten økning også i 2015. Tok ut utbytte med 1,5 mill.

O=93,8 (92,4) / DR=2,6 (3,9) / RM=2,85 % (4,25 %) / A=47 / Dato 07.06.2016


Pulp Grafisk AS

i Oslo sprang i sin tid ut av Narvesen, som et annonsebyrå. Tilbyr i dag brede grafiske tjenester, og er en særlig aktiv aktør på å levere materiell til kampanjer, også på digitale flater. Omsetningen har økt jevnt og ligger i dag på nesten 32 millioner. I 2015 økte salget med 0,8 mill, mens resultatet ble omtrent halvert.

O=31,8 (31,0) / DR=788.000 (1,7) / RM=2,47 % (5,51 %) / A=15 / Dato 11.07.2016