Firmabørsen | uke 46 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Gullhaugen Trykkeri AS

holder til i  Haugesund. Hadde et dårlig år i 2015 med stort underskudd.

O=3,0 (3,8) / DR=-523.000 (101.000) / RM=- 17,45 % (2,66 %) / A=  / Dat0 20.08.2016


Haakon Arnesen AS Bok og Offsettrykkeri

i Oslo hadde i 2008 over 19 millioner i omsetning, men salget har falt raskt siden. Revisor anførte usikkerhet om videre drift i 2011, og at aksjekapitalen var helt eller delvis tapt, noe som ble gjentatt i 2012 og 2013. Salget økte med over 20 prosent i 2015 til over fem millioner, men resultatet ble svakere.

O=5,1 (4,1) DR=66.000 (350.000) / RM=8,41 % (1,29 %) / A=6 (iflg hjemmeside) / Dato 16.08.2016


Innherred Grafisk AS

i Levanger er et lite trykkeri som leverer de vanligste siviltrykkproduktene. Omsetningen faller.

O=1,4 (1,6) / DR=58.000 (278.000) / RM=3,94 % (16,97 %) / A=3 / Dato 09.08.2016


Romerike Silke og Tekstiltrykk AS

på Fetsund er en serigrafisk bedrift. Har jevn vekst i omsetning og gode nøkkeltall over hele linjen, selv om det ble litt dårligere tall i fjor. Delte ut 1 million i utbytte både i 2014 og 2015.

O=8,7 (9,0) / DR=1,1 (1,6) / RM=13,14 % (18,12 %) / A=  / Dato 17.08.2016


Spesialtrykk AS

i Stavanger er et offsettrykkeri som har en firefarger og en åttefarger (Heidelberg) i produksjonshallen. Omsetningen går nedover og det er røde tall på bunnlinjen i 2015, som det har vært i de siste årene.

O=8,6 (10,2) / DR=- 462.000 (-474.000) / RM=- 5,33 % (- 4,64 %) / A=8 / Dato 17.08.2016