Firmabørsen | uke 45 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Norsk Formularindustri AS

ligger i Mjøndalen og har satset en del på nisjeproduksjon av artikler som blanketter, blokker, etiketter og plastkort. Gode nøkkeltall.

O=33,6 (33,3) / DR=4,2 (3,7) / RM=12,68 % (11,37 %) / A=18 / Dato 11.08.2016


Oslo Grafiske Senter AS

er et lite digitaltrykkeri på Grünerløkka  i Oslo. Kaller seg bare Grafisk Senter på sine nettsider.

O=1,4 (1,7) / DR=-53.000 (-52.000) / RM=-3,76 (-3,03 %) / A=2 / Dato 23.06.2016


Print Team AS

i Oslo er et lite trykkeri som har overtatt sin tidligere samarbeidspartner Nye Etikett Anders AS.

O=2,2 (2,1) / DR=188.000 (170.000) / RM=8,37 % (7,85 %) / A=1 / Dato 11.08.2016


Trykkeriservice AS

driver fra Lakselv i Finnmark og er tuftet på trykking av den samiske avisen Ságat. Trykker siviltrykk ved siden av. Ságat er også største aksjonær med 49,5 %.

O=3,8 (3,9) / DR=-34.000 (165.000) / RM=-0,88 % (4,17 %) / A=4 / Dato 25.06.2016


Uanz Digitaltrykk AS

i Stavanger er et lite firma eid av Elto Finans, som igjen eier blant annet Kai Hansen AS og har eierskap i en rekke andre firmaer, de fleste relatert til grafisk. Uanz har hatt synkende omsetning de siste årene, men fikk et overskudd i driften igjen i 2015 etter to år med underskudd.

O=2,1 (2,4) / DR=125.000 (-167.000) / RM=5,91 % (-6,95 %) / A=1 / Dato 27.06.2016