Flere hundre vil miste jobben i Posten Norge framover

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder kutt på 300 millioner for Posten Norge. Forbundslederen i LO-forbundet Postkom, Odd Christian Øverland reagerer på tempoet i omstillingskravene.


Fri Fagbevegelse skriver om virkningene av statsbudsjettet for de ansatte i Posten Norge.

– Vi har drevet omstilling i 20 år allerede, og forstår at verden går framover. Men regjeringen kan ikke forskuttere effekten av endringene før de er behandlet i Stortinget, sier Øverland til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), ifølge Fri Fagbevegelse.

Det ligger an til endringer i forbindelse med den nye Postmeldingen. A-post blir borte, noe som innebærer at leveringsfristen endres fra 24 timer til 48.

Posten Norge har tidligere i år antydet at 400 stillinger kan bli overflødige når både A- og B-post fjernes. Rasjonaliseringen betyr blant annet at sortering av brev i hovedsak skal skje fra tre hovedterminaler; Østlandsterminalen, Tromsø og Bodø.

 

Ber om tilrettelegging for en god omstilling

Posten Norge, Postkom, Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Noregs Mållag skal delta på en høring i Stortinget om endringene.

– Vi har sagt at vi trenger ett eller halvannet år til å omstille så mange ansatte. Da kan det gjøres på en god og forutsigbar måte. Da har vi tid på oss til å finne andre og varige løsninger. Det vi vil be politikerne om, er å gjøre det mulig å legge til rette for en god omstilling. Vi kan ikke argumentere bort utfordringene vi står foran. Volumet går ned. Kostnadene må ned. Men i dette kreves det også at politikerne erkjenner at dette må løses gjennom fellesskapet, sier Øverland.


Kilder: Fri Fagbevegelse, Posten Norge

Foto: Pixabay

- ANNONSE -

You might also like