Firmabørsen | uke 44 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


ATL Grafisk AS

i Arendal leverer produkter og tjenester innen design, trykk og nett. Er en fusjon av Arendal Trykk og Kopi og Tvedestrand Boktrykkeri i 2013. Reduksjon i omsetningen med 11 prosent i 2015. Rød bunnlinje.

O=12,9 (14,5) / DR=-160.000 (-55.000) / RM=-1,23 % (-0,38 %) / A=12 / Dato 27.07.2016


Eltrykk AS

i Trysil er firmanavnet på utgiveren av den lokale ukentlige annonseavisen Trysil-posten, som har et opplag på mellom seks og ni tusen. Har firefarger offsetpresse og en digitaltrykkmaskin, ifølge egne nettsider. Leverer siviltrykksaker som plakater, brosjyrer, konvolutter, etiketter, m.m. Stabil omsetning og lønnsomhet.

O=5,4 (5,3) / DR=351.000 (530.000) / RM=6,45 % (9,89 %) / A=4 / Dato 23.07.2016


Fræna Trykk AS

på Fræna i Møre og Romsdal satser mye på profilering og dekor, men leverer alle typer trykksaker. Har salgsvekst og utvider lokalene, samt ansetter nye folk. God lønnsomhet.

O=6,8 (5,4) / DR=1,1 (1,0) / RM=16,94 % (18,91 %) / A=7 / Dato 21.07.2016


Modum Tekstiltrykk AS

i Modum i Buskerud har hatt bratt omsetningsøkning de siste årene, fra 12 mill i 2012 til 17 mill i 2015. Har ikke nettside, bare Facebook-side. God lønnsomhet.

O=17,0 (15,7) / DR=1,7 (1,1) / RM=10,53 % (7,49 %) / A=8 / Dato 25.07.2016


Tinde Design & Trykk AS

i Ulsteinvik i Møre og Romsdal er en kombinasjon av designbyrå og trykkeri. Salget de siste tre årene har ligget på om lag 6,5 millioner. Hadde et dårlig driftsresultat i 2013 (mer enn 600.000 i minus), men fikk et driftsoverskudd på 221.000 i 2015. Likevel svak bankscore og konkursscore hos Purehelp.

O=6,4 (6,8) / DR=221.000 (307.000) / RM=3,42 % (4,49 %) / A=9 / Dato 25.07.2016