Firmabørsen | uke 43 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Dargan AS

i Mjøndalen er et storformattrykkeri. Fikk nedgang i omsetningen både i 2013 og 2014, men økte med nesten 20 prosent i 2015. Har god lønnsomhet.

O=9,1 (7,6) / DR=769.000 (752.000) / RM=8,47 % (9,80 %) / A=5 / Dato 30.07.2016


Flex Reklame AS

i Rådal i Hordaland produserer i Bergen og i Polen. Storformatprint, skilt og dekor og profilartikler er i sortimentet. Har fått kontrakt som offisiell partner til Sykkel-VM i Bergen i 2017, og har allerede åpnet en egen nettbutikk som selger sykkelklær med trykk og profilartikler. Har gode nøkkeltall, og krabbet over 25 millioner på topplinjen i fjor.

O=25,8 (22,1) / DR=1,5 (913.000) / RM=6,09 % (4,12 %) / A=10 / Dato 30.07.2016


Grafisk Ferdiggjøring AS

holder til i Mysen i Østfold. Er leverandør av mailing- og ferdiggjøringstjenester til trykkerier, reklamebyråer/mediebyråer og forlag i hele landet. Økte salget litt i 2015, men fikk et mye dårligere resultat.

O=29,9 (28,4) / DR=- 89.000 (758.000) / RM= -0,30 % (2,66 %) / A=35 / Dato 28.07.2016


Hallingdal Trykk AS

er et lite trykkeri på Gol med tre ansatte. Markedsfører et totaltilbud på grafiske produkter. På Facebook-sidene vises det i hovedsak bildekorleveranser. Gode overskudd i driften.

O=5,9 (6,1) / DR=771.000 (982.000) / RM=13,09 % (16,12 %) / A=3 / Dato 30.07.2016


Renessanse Media AS

holder til i Lier i Buskerud. Bedriften er grafisk totalleverandør. Omsetningen har de siste årene ligget like i underkant av 20 millioner. Har god likviditet og soliditet, mens lønnsomheten svinger. Fikk røde tall i 2015. Aktiv innen forretningsutvikling og på teknologisiden, og har satset mye på rasjonell og konkurransedyktig digitaltrykk av hardcover bøker i mindre opplag. Investerte betydelig i nye digitalpresser og en bindelinje i 2015/2016. Er på Gelato-kontrakt i Norge.

O=18,8 (19,5) / DR= – 152.000 (1,3) / RM=- 0,81 % (6,99 %) / A=14  / Dato 02.08.2016