Firmabørsen | uke 41 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Bodoni AS

i Bergen kjøpte Scanner Grafisk på høsten 2013, og etablerte dermed Vestlandets største grafiske produksjonsmiljø. Bodoni har gode nøkkeltall. Salget nærmer seg 100 mill og resultatmarginen er over 10 prosent. Det «nye» samlede Bodoni tilbyr offsetproduksjon, digitaltrykk, messemateriell og produkter innen emballasje.

O=97,7 (96,8) / DR=12,0 (8,5) / RM=12,31 % (8,87 %) / A=53 / Dato 16.07.2016


Nils Sund Boktrykkeri AS

er et mindre trykkeri i Haugesund. Ifølge egne nettsider leverandør til Prinfo. Har hatt minkende omsetning i en del år, men har hatt sorte tall i bunnen.

O=8,9 (9,5) / DR=106.000 (558.000) / RM=1,19 % (5,87 %) / A=8 / Dato 29.06.2016


Ottesen AS, Rolf

er et trykkeri i Oslo der Per Ottesen er eneeier (gjennom Rolott Holding AS) og daglig leder. Selskapet har hatt jevn årsomsetning i de siste årene på over 60 millioner, og med sorte tall på bunnlinjen fram til 2015 hvor ble det underskudd på over 800.000. Firmaet er totalleverandør, men oppgir ikke å ha designavdeling. I maskinparkens digitaltrykkavdeling befinner det seg en Kodak Nexpress sx3300.

O=65,2 (66,7) / DR=-848.000 (1,8) / RM=- 1,30 % (2,77 %) / A=32 / Dato 20.07.2016


Profilpartner AS

i Brumunddal er kategorisert under trykking. Har tekstiltrykk, profileringsprodukter og reklame som markedstilbud, ifølge egne Facebook-sider. Hjemmesidene er under rekonstruksjon. Har hatt sterk salgsutvikling.

O=15,9 (15,5) / DR=130.000 (156.000) / RM=0,82 % (1,04 %) / A=12 / Dato 20.07.2016


Snartrykk AS

i Farsund i Vest-Agder er et lite trykkeri med bare to år bak seg som aksjeselskap. Har 4-farger offsetpresse fra Heidelberg. I 2015 var omsetningen på 3,2 millioner, en økning med over en halv million fra året før.

O=3,2 (2,7) / DR=524.000 (15.000) / RM=16,10 % (0,56 %) / A=5 / Dato 20.07.2016