Firmabørsen | uke 40 – 2016


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Bokbinderiet Johnsen AS

i Skien anses som det eneste gjenværende rene bokbinderiet i Norge, av en viss størrelse. Har hatt årlig økning i omsetningen siden 2011, og i 2015 økte salget med 10 prosent. Også lønnsomheten bedret seg, resultatmarginen ble mer enn tredoblet.

Bedriften investerte i ny bokkjede, Diamant C60 fra Müller Martini, i 2016.

O=29,35 (26,6) / DR=1,09 (285.000) / RM=3,71 % (1,07 %) / A=32 / Dato 12.07.2016


Kopianstalten AS

i Kristiansand er et lite trykkeri som har solide nøkkeltall. Trolig Norges eneste trykkeri hvor man kan få komme inn og prøve en gammeldags knipsekasse. Økte salget i 2015, men lønnsomheten ble dårligere.

O=5,9 (5,3) / DR=536.000 (713.000) / RM=9,08 % (13,26 %) / A=5 / Dato 13.07.2016


Lundblad Media AS

i Tromsø er en av landsdelens mest profilerte grafiske bedrifter. Trykkeriet er Nord-Norges største, og bedriften leverer også tjenester innen blant annet webdesign, foto, markedsføring og profilering. Bedriften er Svanemerket-sertifisert fram til 2017. 2. september 2014 ble selskapet Trykk i Nor AS innfusjonert med Lundblad Media. Mistet litt omsetning i 2015, men resultatet ble nesten dobbelt så bra som året før.

O=25,3 (26,1) / DR=1,9 (1,0) / RM=7,77 % (3,85 %) / A=16 / Dato= 13.07.2016


Prima Trykk AS

fra Borgenhaugen utenfor Sarpsborg byttet registrert navn fra Prima-Trykk AS i 2014. Har røtter tilbake til 80-tallet. Nye nøkkeltall starter med 2014. I 2015 var tallene omtrent de samme som året før.

O=16,7 (17,0) / DR=-8.000 (39.000) / RM=-0,05 % (0,23 %) / A=31 / Dato 12.07.2016


Print House AS

i Oslo produserer 80% digitalt. Har blant annet HP Indigo 10000 (75×53) på stallen, og en Scodix S-serie som produserer spotlakkering og relieffspotlakkering. Har god soliditet og lønnsomhet, men driften ble svakere i 2015. Mistet 10 prosent av omsetningen, og marginen falt med 4 prosentpoeng.

O=31,5 (34,9) / DR=2,8 (4,7) / RM=9,02 % (13,48 %) / A=20  / Dato 12.07.2016