PostNord Strålfors Group selger ikke-nordiske datterselskaper

Trykksaker | Konsernet har besluttet å selge virksomhetene i Storbritannia og Polen, og vurderer det samme for Frankrike.

Kjøpere er det tyske investeringsselskapet Aurelius Wachstumskapital og dets partner Coliseum.

CEO Annemarie Gardshol i PostNord Strålfors uttaler at de vil fokusere på forretningene som drives i Norden, og at virksomhetene i UK, Polen og Frankrike vil få mye bedre vilkår for utvikling med en ny eier.

Det er totalt 400 ansatte i datterselskapene i de ikke-nordiske landene.


 

 

- ANNONSE -

You might also like