Posten Norge fikk omsetningsrekord, men brevvolumene faller raskt

Driftsinntektene i 2015 var 25 074 mill. kroner, som er 670 mill. kroner (2,7 prosent) høyere enn i 2014.


Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) ble 686 mill. kroner, som er en reduksjon på 247 mill. kroner i forhold til 2014 (26,5 prosent).

Konsernet skriver i en pressemelding at de “har fortsatt sterkt fokus på kostnadsbesparende tiltak, men nedgangen i aktivitetsnivået i oljesektoren og ringvirkningene av dette fikk store resultatmessige konsekvenser for flere forretningsområder.”

– Vi opplever en markant nedgang i aktiviteten i det norske markedet og styrken i nedgangskonjunkturen er kraftigere enn vi forutså. Resultatet er dermed svakere enn ventet og 2016 kommer også til å bli et krevende år for konsernet. Vi har iverksatt tiltak for å møte utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

 Vekst i e-handel, brevnedgang fortsetter

Logistikksegmentet hadde en omsetning i 2015 som var 836 mill. kroner høyere enn fjoråret, hvorav organisk vekst utgjorde 2,4 prosent – hovedsakelig fra den nordiske virksomheten. Veksten i konsernets samlede e-handelsvolumer økte i 2015 med 6 prosent.

I 2015 falt adresserte brevvolum med 6,4 prosent, og volumnedgangen forventes å tilta fremover, skriver Posten Norge. Årsaken er overgangen til digitale løsninger i både privat og offentlig sektor. I 2016 skal stat og kommuner som hovedregel kommunisere digitalt med innbyggerne, og Posten Norge tilbyr tjenesten Digipost, en gratis digital postkasse.

Omstiller

Fra mars 2016 sluttet Posten med brevomdeling på lørdager. Som et neste tiltak i omstillingsprosessene har Posten foreslått overfor Samferdselsdepartementet å slå sammen A- og B-post til en to-dagers brevstrøm fra 2017.


Kilde/Foto: Posten Norge

- ANNONSE -

You might also like