Posten Norge vurderer stor omstrukturering

Ifølge en drøftingsprotokoll som Dagbladet har fått tilgang til etter et møte i mars, kan 560 arbeidsplasser ryke.


Behov for omstruktureringer over hele landet som en følge av redusert postvolum, ligger bak de foreløpige planene. A og B-post kan komme til å bli slått sammen, og Posten vil ha to dager på å få brevposten fram, i stedet for én.

10 terminaler som sorterer brev er tenkt redusert til tre, og det er i denne reduksjonen at flest arbeidsplasser kan bli borte, melder Dagbladet. Så mange som 560 arbeidsplasser står i fare.

Stortinget må godkjenne endringer av dette omfanget, og det foreligger sentraliseringsplaner for både 2018 og 2019 som politikerne etterhvert får på sitt bord, ifølge avisen.

Posten Norge har ikke lagt ut meldinger på sine hjemmesider om mulige omstruktureringer.


 

 

- ANNONSE -

You might also like