Gjennomføring av konkurransen

Konkurransen lyses ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, torsdag 21. januar, 2016. Fristen for å gi tilbud er 27. april, 2016. Totalverdien av kontrakten er oppgitt til å ligge mellom 100 og 240 millioner kroner.

Avtale

Samferdselsdepartementet skriver at de tar sikte på å inngå avtale innen 1. juli 2016. Kontrakten skal vare i to år. Levering etter kontrakten skal starte en gang mellom 1. oktober 2016 og 7. januar 2017. Frem til oppstart vil Posten distribuere aviser i abonnement på lørdager.

Det stilles krav om at avisene skal være utlevert senest kl. 17.00 på lørdager. Tjenesten skal omfatte minst ni regionale innleveringspunkt, der avisene kan levere sine eksemplarer. Den som blir tildelt kontrakten, kan ikke ta mer betalt fra avisselskapene enn for tilsvarende distribusjon på andre ukedager.


Kilde: Samferdselsdep., Doffin