Boktrykkeri kjemper videre med nye eiere

I begynnelsen av november solgte Sanoma sitt finske boktrykkeri Bookwell, og produksjonsanleggene i Borgå og Juva var truet av nedleggelse.


Nå blir det stedet permitteringer, som i Finland betyr at personalet i noen perioder må ta fri uten lønn, og har rett til “A-kasse”, en arbeidsledighetstrygd.

Ifølge yle.fi kommer “arbeidsstokken til å være permittert annenhver uke fra og med årsskiftet fram til slutten av juni.”

Det framkommer også at Bookwells nye eiere, Spektri Produktion, skal dele opp trykkeriet i flere mindre selskaper. Målet er “mer nøyaktig økonomisk styring, bedre bruk av ressursene og en mer fleksibel selskapsstruktur”.

Totalt har Bookwell 150 ansatte på de to enhetene i Borgå og Juva.