Firmabørsen | uke 41 – 2015


Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill / DR=Resultat før skatt / RM=Resultat i prosent av omsetning / A=antall ansatte / MA=markedsandel innen bransjedefinisjonen / Dersom tall er lavere enn 1 million skrives de som hovedregel ut fullt. Merk eventuelt minustegn før sifferet. Tall i parantes er fjorårstallet. Angitt dato er leveringstidspunkt for regnskap, og det er tall fra regnskapsåret før som oppgis.


Fokus Trykk AS

i Oslo har på to år mistet det meste av sin omsetning, fra 9,4 mill i 2012 til  730 tusen i 2014. Fokus Trykk kjøpte Oslo Forlagstrykkeri i 2013, og som gikk konkurs senhøstes 2014.

O=730.000 (4,4) / DR=-365.000 (-878.000) / RM=-50 % (-19,75 %) / A=1 / Dato 26.09.2015


HG Media AS

er resultatet av fusjonen mellom Haslum Grafisk AS og Jans Trykkeri AS. Bedriften holder til på Rud i Asker. Design, trykk, ferdiggjøring og distribusjon står på menyen, og dessuten er selskapet kjent for forskjellig  spesialtrykkproduksjon. I maskinparken finnes en 72 x 104, en 52 x 72 og en 45 x 32 cm offsetpresse. I tillegg har trykkeriet en digitalprinter (45×32) og en plotter i 130 cm bredde.

I 2014 mistet trykkeriet over 14 prosent omsetning.

O=38,6 (45,0) / DR=473.000 (1,2) / RM=1,22 % (2,79 %) / A=19 / Dato 26.09.2015


Rep-Rek AS

i Oslo er en reprobedrift som leverer ulike produkter og tjenester knyttet til trykkproduksjon. Har klisjéproduksjon som kjernevirksomhet. Økte salget med en million i 2014, etter flere års nedgang. Har også forbedret lønnsomheten betraktelig.

O=13,0 (12,0) / DR=1,3 (774.000) / RM=10,17 % (6,45 %) / A=11 / Dato 26.09.2015


Sæthren & Wraamann AS

er et storformattrykkeri i Ski i Akershus, og et av de ledende i landet. Investerte i 2011 i det som var Norges første (og nummer 100 i verden) installasjon av HP’s store flatbedprinter HP Scitex FB7500.

I 2014 holdt salget og driftsresultatet seg på noenlunde samme nivå som året før.

O=34,9 (34,6) / DR=1,5 (1,5) / RM=4,55 % (4,40 %) / A=23  / Dato 21.09.2015


Trykk-service AS

i Isdalstø i Hordaland er et mindre trykkeri som ifølge egne Facebook-sider tilbyr alle varianter av grafiske tjenester. Fra 2007 – med 4 mill i omsetning – har salget minket jevnt, men økte litt i 2014 og oppnådde resultatforbedring.

O=2,6 (2,6) / DR=183.000 (-56.000) / RM=6,84 % (2,15 %) / A=4 / Dato 23.09.2015


 

- ANNONSE -

You might also like