Staffan Hultén snakker om papirbasert reklame i Stavanger

Når det er reklame på mobil, internett og TV folk er mest lei av – hvorfor er det da trykte medier som sliter mest med nedgang?

Kanskje kan Staffan Hultén, grunnlegger av RAM (Research & Analysis of Media) gi noen ledetråder når han holder foredrag på et frokostmøte i lokalene til Stavanger Aftenblad 28. oktober. Print Power Norge, Markedsføringsforeningen i Stavanger og Grafisk bransjeforening Rogaland arrangerer møtet i fellesskap.

Arbeider med effektmåling

“Kan vi glemme papirbasert markedsføring?” heter Hulténs foredrag, et foredrag han tidligere har holdt blant annet i Oslo. Han regnes som en av Europas fremste eksperter på kommersielle medier, og selskapet hans arbeider med omlag 1000 mediehus i 19 land. Målet med oppdragene er primært å måle effekten av kommersiell og redaksjonell kommunikasjon i print, på nett, mobil og i bevegelig bilde.

Umoderne?

En undersøkelse blant 1500 marketing-ledere i 2013 viste at den viktigste årsaken til at man ikke ønsket annonsering i papiravis var at det var for dyrt. Den andre grunnen var at det var “bortkastet”, og dernest kom årsaken at det var “umoderne”.


Kilde: Markedsføringsforeningen i Stavanger