Posten Norge gjør et av verdens største enkeltkjøp av el-biler

postelbil
Postbud Knut Håvard Solberg viser frem den nye el-bilen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernsjef i Posten, Dag Mejdell.

I løpet av ett år skal nærmere 300 nye el-biler tas i bruk i postdistribusjon over hele landet. Tiltaket er en del av Postens satsing på redusert CO2-utslipp.

Posten Norge opplyser at miljøregnskapet deres viser at overgang til miljøvennlige kjøretøy har redusert CO2-utslippene betydelig og samtidig spart konsernet for millionbeløp.

– Dette er en milepæl i vår miljøsatsing. Posten Norge er en av Nordens største transportvirksomheter og vi har et betydelig CO2-utslipp. Nå ser vi store effekter av våre tiltak, og innkjøp av nye el-biler bidrar sterkt til at vi når våre miljømål, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Posten har totalt 3700 ruter fordelt over hele landet, og de nye bilene er mindre distribusjonsbiler som primært benyttes i tettbygde strøk med mellomlange ruter. I løpet av de siste fem årene har Posten innført over 900 el-kjøretøy og elektriske traller for postdistribusjon. Det er stor spredning i kjørelengde, topografi og antall leveringer i hver av rutene. Det betyr også at det er forskjellige krav til hvilket kjøretøy som egner seg hvor.

– Vi bruker også miljøvennlig drivstoff i 200 av de større bilene, og kjøper kun nye kjøretøy med beste miljøstandard. Vår satsing på miljøvennlig logistikk og postdistribusjon fortsetter utover kjøpet av el-biler, understreker Mejdell.

Posten er underlagt lov om offentlige anskaffelser, og Renault er valgt som primærleverandør av de nye el-bilene. Nissan er valgt som sekundærleverandør for et mindre antall biler.


Kilde: Posten Norge

- ANNONSE -

You might also like