Posten Norge har kuttet CO2-utslippet med 30 % fra 2008

Målet var å få til utslippsreduksjonen innen utgangen av året. Miljøregnskapet viser at målet er innfridd i god tid før det. 

– Posten er best i bransjen på miljøarbeid og CO2-kutt. Mange aktører har ambisiøse programmer, men vi kjenner ikke til andre som faktisk har klart å kutte 30 prosent CO2 i egen virksomhet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Konsernet opplyser at et nytt og høyere mål nå er satt: En reduksjon på 40 prosent CO2-utslipp innen 2020. I års- og bærekraftrapporten for 2014 beskriver Posten-konsernet hvilke tiltak som bidrar til å nå de positive miljøresultatene.

– Posten Norge står for 1 prosent av Norges CO2-utslipp

– Noe av det viktigste vi har fått til, er at våre 18.000 medarbeidere er bevisste på hvordan vi kan utnytte miljøeffektive løsninger. Postens virksomhet står for om lag 1 prosent av CO2-utslippene i Norge. Det er av stor betydning for samfunnet at vi lykkes i våre miljømål og vi skal fortsatt være bransjeledende på dette området, sier Mejdell.

I høst fikk Posten og Bring logistikkbransjens miljøpris for å ha innført en rekke tiltak for å redusere påvirkningen av miljøet.

Du kan lese mer om miljøarbeidet i Posten og Bring i  Års- og bærekraftrapporten


Kilde: Posten Norge

- ANNONSE -

You might also like