Lovforslag: Slutt på brevombæring på lørdager

Regjeringen la fredag frem forslaget til ny postlov. Her foreslås blant annet å avvikle brevomdeling på lørdager.

Posten Norge mener den nye loven gir gode rammebetingelser for videre utvikling av virksomheten.

– Slik loven foreligger, vil Posten i større grad kunne omstille seg i takt med brukernes behov og styrke selskapets konkurransekraft. Posten har vært gjennom store endringer. Det har vært vellykket takket være at vi har omstilt i tide og samarbeidet godt med våre fagforeninger, sier konsernsjef i Posten Norge, Dag Mejdell.

Møter digitaliseringen

Digitaliseringen er Postens største utfordring. Nordmenn foretrekker i stor grad digitale tjenester og sender stadig færre brev. Brevmengden er halvert siden 1999, som var det året vi sendte mest post her i landet. På lørdager er postmengden nå bare en brøkdel av hva den var for 15 år siden, ifølge Posten Norge.

Posten vil fortsatt levere post til alle landets husstander og bedrifter fem dager i uken.

– Vi har et finmasket utleveringsnett med 1600 landpostbud og 1400 Post i Butikk med lange åpningstider. Færre omdelingsdager er en tilpasning til dagens behov for våre kunder, sier Mejdell.

Ny klagenemnd

Lovforslaget legger opp til å etablere en brukerklagenemnd. Klagene som kommer til Brukarklagenemnda skal som hovedregel allerede ha blitt behandlet hos den som tilbyr tjenesten.

– Med flere aktører på markedet, er vi positive til at det opprettes en klagenemnd som kan bistå forbrukerne, sier Mejdell.


Kilde: Posten Norge

- ANNONSE -

You might also like