Ikke likegyldig hvilken dag DM'en ligger i postkassen

Noen dager er det “kø” i postkassene til folk, og det skyldes gjerne at en del store aktører velger utsendelsesdag på sine DM’er ut fra hensyn til egen logistikk.

Det betyr først og fremst mye i postkassene på mandager. Bording Cognito er et selskap som er eksperter på kundedialog og adresserte DM-utsendelser. Der mener de at med mange forsendelser i postkassene første dagen i uka, kan effekten av et kundebrev svekkes. Mandagen kan for noen være en dag å unngå, mens det i slutten av uken, særlig fredag, er konkurransen fra andre utsendelser svært liten.

Tendensen til at mandag er “den store postkassedagen” har økt de siste tre årene, i følge tall fra Bring.

Anbefaler testing

Hos Bording Cognito understreker de imidlertid at dette ikke er en eksakt vitenskap. For å  få mer kunnskap om en eventuell mandags-effekt anbefaler Sjur Jansen å teste og måle virkningen av utsendelser på to ulike dager.

– Vi har ikke testet ukedager mot hverandre ennå, fordi det er ganske nylig at vi undersøkte postutdelingen hos Posten og Norpost. Men vi planlegger å kjøre noen tester, det gjelder også e-poster og ukedager. En av våre kunder, der vi ikke selv sitter på responsstatistikken, har valgt torsdag og fredag fordi responsen er god. Vårt generelle poeng er at det er luftigere i postkassen mot slutten av uken. Men så er det alltid mange hensyn å ta. Det kan være at ved akkurat ditt produkt bør DM-en ligge i postkassen på en mandag, selv om det er fullt i postkassen da, sier Sjur Hansen til Media Monitor.

– Tungt å flytte kunden fra DM til nett

– Har dere målinger eller erfaringer på effekten av kampanjer der man benytter trykt DM alene, kontra kryssmediale kampanjer?

– Vi måler den enkelte kampanje i de kanalene den går i, vi har ikke kjørt en slik splitt. Men generelt har vi oppdaget at det er tungt å flytte folk fra DM til nett. Å flytte folk fra DM til mobil er lettere. Vi tilpasser en kampanje etter hva hensikten er – noen ganger bruker vi DM eller e-post alene, andre ganger bruker vi  flere kanaler samtidig, sier Sjur Hansen.

Bring’s tall er tydelige

Det er Bring og Norpost som distribuerer det meste av papirbasert reklame i Norge. Til Bording Cognito sier reklamesjef Jon Erik Grylling i Bring at årsaken til at flere store annonsører ønsker at kundeavisene skal legges i postkassene på mandag, skyldes i hovedsak at flere butikkjeder ønsker kampanjestart på mandager.

– Da passer det best for deres interne logistikk. Butikkene får forberedt «salget» bedre, slik at priser og produkter blir presentert riktig i alle butikkene i kjeden. Spesielt i dagligvare ønsker kjedene å jevne ut trafikken i butikkene, med gode tilbud fra mandag. Da kommer de mest tilbudsorienterte kundene på mandag og tirsdag. Mot helga har de ellers flest kunder, sier Grylling.

Her er Bording Cognito’s grafikk basert på tall fra Bring (klikk for utvidelse):

dmbringcogn


Kilder: Bording Cognito, Bring

Foto: Pixabay

- ANNONSE -

You might also like