"Det er på tide at den grafiske bransjen tar 3D-print på alvor"

Det er på tide at den grafiske bransjen tar 3D-print på alvor! Det sier Jan Sätherlund ved utdanningsinstitusjonen Xenter som utdanner spesialister innen området. Han kommer sammen med flere spesialister til Print Next i Stockholm i april og forklarer hvorfor 3d-print er viktig for grafisk bransje.


Print Next, som blir årets desidert største event for den grafiske bransjen i Norden i 2018, kommer blant annet til å handle om mulighetene og fremtiden for bransjen. Derfor er 3D-print en selvsagt del i dette mener Xenter som stiller med egen 3D-printer man kan se i pausene.

Arkitektkopia og Postnord Strålfors

Xenter kommer til å snakke om to svenske eksempel: Arkitektkopia og Postnord Strålfors. En av Xenters studenter, Helena Kågebrand, har jobbet med 3D-printsatsningen som Arkitektkopia har gjort.
Postnord Strålfors investerte nylig i 3D-print og Stefan Lagerstam på Protech kommer til Print Next og forteller om satsingen.
Linus P. Hellsten og Anthony Bomboma, studenter på Xenter, kommer til  å 3D-printe live under hele Print Next.
Les mer om Print Next og sikre deg en plass allerede i dag. Mer info finner du på grafkom.se/printnext18.
Se hvem som kommer her.