Grafkom innleder samarbeid med Two Sides

Grafkom blir nordisk samarbeidspartner med Two Sides og kommer til å hjelpe til med å spre Two Sides’ kommunikasjon i Norden og etterhvert Baltikum.


Two Sides er en internasjonal organisasjon som arbeider for holdbarhet i den grafiske bransjen, hele veien fra skogsindustrien til ferdig trykksak. Dette skjer blant annet gjennom å spre konkret informasjon om det trykte mediets faktiske miljøpåvirkning. Videre arbeider Two Sides med å imøtegå vanlige misforståelser og myter som den grafiske bransjen forbindes med.
– Nå skal vi hjelpe hele bransjen med å spre budskapet om at det trykte mediet står sterkt i en verden der det blir mer og mer viktig med ansvarsfull bruk av naturressursene, sier Ola Karlsson på Grafkom.
– Dette samarbeidet er veldig positivt for Grafkoms medlemmer som får tilgang til oppdaterte holdbarhetsargumenter, sier Magnus Thorkildsen på Grafkom.
Two Sides er et industriinitiativ dannet av en rekke aktører innen den grafiske bransjen i Europa.

- Annonse -