Digitaltrykkleverandør økte omsetningen kraftig

Visutech-konsernet som selger HPs digitale trykkmaskiner og storformatskrivere i Norge og resten av Norden økte salget med hele 49 prosent under sitt seneste virksomhetsår.


Den norske virksomheten oppnådde en omsetning på 57,7 millioner kroner mot 51,3 millioner kroner foregående år. Driftsresultatet i Norge endte på 1,6 millioner kroner mot 2,2 millioner kroner året før.

I en kommentar skriver Visutech at man forventer en lavkonjunktur og at den høykonjunkturen som vi opplevde i fjor hadde forrige Drupa-messe som ”kronen på verket”. Visutech ser sterk vekst innen emballasjeindustrien på etiketter, fleksible emballasjeløsninger og kartong.

Omsetningen for hele konsernet økte kraftig og endte på 413 (278) millioner svenske kroner mot 278 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på 19,7 millioner kroner mot 15,9 millioner kroner året før.

Under året har konsernet investert 14,1 millioner kroner blant annet i sitt showroom i Göteborg samt i utdanningsvirksomheten Digital Academy.

Virksomhetsåret ble avsluttet den 30 juni 2017.

- Annonse -