A: Ricoh

"Grafisk mot 2019" på Gjøvik 11-12 januar

Grafisk Utdanningsfond (GU) gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer nok en gang seminar på NTNU i Gjøvik. Grafiske bedrifter, tillitsvalgte og studenter inviteres til en to dager lang konferanse der man blir nærmere kjent med hva skolen kan tilby grafisk bransje.

Danske LaserTrykk kommer også og forteller om sin forretningsmodell.

Hele programmet kan leses på hjemmesiden til Grafisk bransjeforening og igm.no.

Grafisk Utdanningsfond er et kompetansefond dannet av Grafisk bransjeforening, Mediebedriftene og Fellesforbundet. Både ansatte og bedrifter som er medlem av GU kan søke om støtte til kompetansetiltak.

- Annonse -

- Annonse -