A: Ricoh

Norsk grafisk bransje skal vokse – også utover grensene

160 representanter fra grafisk bransje – hovedsakelig fra Sverige – var til stede på Grafkoms konferanse i Gøteborg 8-9 november. Til stede var også en liten norsk delegasjon. 


Magnus Thorkildsen i Grafisk bransjeforening og Tom B. Norland fra Ålgård Offset holdt på torsdag en presentasjon sammen om hvordan norsk grafisk bransje skal klare seg i konkurranse mot utlandet. Thorkildsen viste til en gunstigere kronekurs og norske bedrifter som har gjort en stor jobb med effektivisering og automatisering, og at den norske delen av bransjen således står mye sterkere nå enn tidligere år.

Les mer: Digitalisering og kunder i fokus når bransjen var samlet i Gøteborg – se presentasjonene her

– Først og fremst kronekurs, men også effektivisering og automatisering, har gjort at den norske grafiske bransjen nå er i stand til å konkurrere fullt ut med utenlandske aktører. Flere jobber bør bli i Norge framover, og det finnes også muligheter for norske aktører til å eksportere til våre naboland, sier en optimistisk bransjesjef.

– Nettopp derfor er det viktig at norske bedrifter følger med på hva som skjer. Flere i grafisk bransje i Norge bør orientere seg mot Norden for å se på hvilke muligheter som finnes i samarbeid på tvers av landegrensene, nye kunder og nettverk, fortsetter Thorkildsen.

Ålgård Offset var en av deltagerne i Gøteborg. Trykkeriet har gjennomført omfattende investeringer det siste året og sikter mot totalt 400 millioner kroner i omsetning i konsernet. Norland fortalte på konferansen at det nå kun er marginale forskjeller i kostnader mellom Norge og Sverige.

Trykkerieieren fra Rogaland la til at Ålgård Offsets deltagelse på konferanser og events rundt om i Norden er svært viktig for å få med seg utviklingen i bransjen og for å treffe kunder og samarbeidspartnere.

- Annonse -

- Annonse -